امروز جمعه 09 آبان 1393
تهران: 23:24 PM
دبی: 23:54 PM
لندن: 19:54 PM
نیویورک: 14:54 PM

سرعت

دقت

کیفیت

امنیت

سلامت

سهولت

حواله ارزی

مشتریانی که جهت ارسال حواله ارزی به بانکهای داخل و خارج از کشور به بانک مراجعه میکنند و نزد بانک حساب ارزی و یا حتی ریالی ندارند اغلب مایلند مبلغ ارسال شده بصورت خالص نزد بانک گیرنده دریافت شود. در صورتیکه بانک گیرنده حواله ارزی، کارگزار مستقیم بانک نباشد و ارسال حواله از طریق بانک واسطه سومی انجام گیرد مبلغی به عنوان کارمزد کارگزار توسط بانک ارسال کننده از اصل مبلغ حواله کسر خواهد شد. اما به علت عدم آگاهی مشتریان از مقدار کارمزد دریافتی توسط بانک انتقال دهنده وجه، این مشتریان با مشکلات عمده ای مواجه خواهند شد. به منظور برطرف کردن مشکلات فوق و نیز جهت اطلاع مشتریان تعرفه کارمزد ریالی حواله صادره به خارج و داخل کشور و نیز تعرفه هر بانک کارگزار خارجی به منظور ارسال حواله به صورت تقریبی مشخص و در سایت بانک اعلام میگردد. مثلاً در صورتیکه بانک گیرنده وجه، بانک کارگزار ما باشد معمولاً کارمزد ارزی از حواله ارزی برداشت نمی شود و یا بسیار ناچیز است ولی در صورتیکه کارگزار سومی وجه مورد نظر را انتقال دهد،‌ مبلغی به عنوان کارمزد کارگزار از اصل حواله ارزی کسر خواهد شد.

با توجه به ویژگیهای سیستم سوئیفت فقط چند ثانیه زمان برای رسیدن یک حواله ارزی تا مقصد زمان لازم است. در ضمن برای ارسال حواله ارزی نیازی به افتتاح حساب در بانک مبدأ نیست ولی با توجه به کارمزدهای نسبتاً سنگین درخواستی از بانک مقصد شعب داخلی لزوم این امر را تشخیص داده اند.

صدور حواله ارزی به خارج از کشور با توجه به موارد زیر صورت گیرد:
 • صدور حواله ارزی به خارج از کشور بر مبنای حدود روابط کارگزاری بانک ملی صورت می پذیرد.
 • صدور حواله ارزی به خارج از کشور از محل حواله های ارزی وارده قابل انجام است.
از خدمات قابل ارائه در این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی
 • در صورت درخواست متقاضی وجوه حسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده قابل تسعیر به ریال به نرخ روز می باشد.
 • پرداخت اسکناس از محل حواله ارزی وارده به ذینفع در حد مقدورات بانک
شرایط و مدارک لازم برای ارسال حواله ارزی (با رعایت مقررات پولشوئی):
 • تکمیل فرم در خواست صدور حواله ارزی
 • محل تامین ارز در سقف مبلغ ارز ارسالی در صورتیکه به صورت اسکناس نباشد،‌ هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. ولی در صورتی که ارز ارسالی به صورت اسکناس باشد محدودیت وجود دارد و باید منشاء ارز مشخص شود. (محل ارز می تواند حساب ارزی مشتری نزد بانک باشد.)
 • مشخص نمودن روش پرداخت کارمزد ریالی
 • نام، آدرس و شماره تلفن فرستنده به زبان انگلیسی
 • ارائه نام، آدرس و مشخصات سوئیفتی بانک ذینفع (bnf.bank) به زبان انگلیسی
 • شماره حساب گیرنده حواله ارزی و ذینفع آن به زبان انگلیسی
 • مشخص نمودن روش پرداخت کارمزد کارگزار (بانک گیرنده) و جزئیات پرداخت به زبان انگلیسی
لازم به ذکر است برای هر حواله ارزی صادره نیاز به پرداخت دو کارمزد ارزی و ریالی می باشد.

کارمزد حواله ارزی به دو روش قابل پرداخت است:
 1. برعهده گیرنده (BEN): در صورتی پرداخت کارمزد بر عهده گیرنده باشد مبلغ کارمزد از اصل حواله ارزی کسر می شود.
 2. بر عهده فرستنده (Our): در صورتی پرداخت کارمزد بر عهده فرستنده باشد مبلغ کارمزد از اصل حواله ارزی کسر نمی شود و حواله به صورت خالص توسط گیرنده دریافت می شود و فرستنده باید آن را به شکل نقدی و یا از محل حساب مشتری نزد بانک پرداخت نماید.