امروز جمعه 02 آبان 1393
تهران: 20:37 PM
دبی: 21:07 PM
لندن: 17:07 PM
نیویورک: 12:07 PM

سرعت

دقت

کیفیت

امنیت

سلامت

سهولت

مجوز صرافی

دستورالعمل اجرایی تأسیس صرافی ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

نکات قابل توجه متقاضیان تأسیس صرافی:
  1. ضمن مطالعه دستورالعمل اجرایی تأسیس صرافی، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، نسبت به دریافت و تکمیل، اساسنامه، فر‌م‌ها و تعهد‌نامه اقدام و به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس: تهران، بلوار میردادماد، شماره 144، صندوق پستی7177/15875، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره مجوزهای بانکی ارسال نمایند.
  2. ارسال فرم‌ها و مدارک مذکور، صرفاً جهت تشکیل پرونده بوده و هیچ گونه تعهدی برای این بانک جهت صدور مجوز صرافی ایجاد نمی‌نماید. ضمناً در صورت ناقص بودن مدارک و یا تکمیل نبودن فرم‌ها، مدارک ارسالی بررسی نخواهد شد.
  3. براساس دستورالعمل اجرائی تأسیس صرافی، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، در بدو امر، تأسیس صرافی نوع دوم، صرفاً در مناطق آزاد تجاری- صنعتی امکان‌پذیر است. لذا متقاضیان تأسیس صرافی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، باید ضمن دریافت معرفی‌نامه از سازمان منطقه آزاد مربوطه، اساسنامه و تعهد‌نامه ویژه صرافی‌ نوع دوم را تکمیل و به همراه سایر فرم‌ها و مدارک به بانک مرکزی ارسال نمایند.
صرافی BGW فعال در زمینه ارز، نرخ ارز، حواله ارزی، فروش ارز و تبدیل ارز سعی دارد با ارائه راهنمایی های لازم جهت اخذ مجوز صرافی، به افرادی که قصد دارند فعالیت صرافی را شروع کنند کمک نماید.